Vink Support


Hoe werkt de maatwerkregeling?

Bedrijven zijn bij wet verplicht zich door deskundigen te laten voorlichten en ondersteunen bij de uitvoering van het verzuimbeleid. In plaats van het inhuren van een ARBO dienst kunt u ook anders met verzuim omgaan; door gebruik te maken van de maatwerkregeling. Bij de maatwerkregeling bepaalt u zelf hoe en met wie de preventie en begeleiding van ziekteverzuim wordt geregeld. Door de maatwerkregeling ontstaat flexibiliteit en daarbij de mogelijkheden om bij de eigenschappen van de organisatie aan te sluiten. 


Bij de maatwerkregeling werken de casemanager en de bedrijfsarts nauw samen. Deze taakverdeling geeft de begeleiding van verzuim snelle en korte lijnen. De verplichte aansluiting bij een ARBO dienst geldt niet meer wanneer er aan de regels van de maatwerkregeling zijn voldaan.

Een eis voor de maatwerkregeling is dat de personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad schriftelijk moet laten weten akkoord te zijn met de keuze voor de maatwerkregeling.

Tenzij de keuze voor de maatwerkregeling al in de CAO is vastgelegd. 


‘Vink Support’ adviseert u, ook op het gebied van wet- en regelgeving en neemt uw zorg uit handen.

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 

De casemanager

De kracht van interventies ligt in de eerst twee weken van het verzuim. Een goede inventarisatie van de klachten van de zieke werknemer leidt tot efficiency in het re-integratietraject. Bij 80% van de gevallen spelen er meer zaken mee behalve de medische problemen. 

Door middel van verschillende gespreks-technieken wordt duidelijk waar de schoen wringt. Dan kunnen we eventuele onderliggende problemen helpen oplossen. In dit proces heeft ieder zijn eigen verantwoordelijkheid.

 

De casemanager is de spin in het web. Hierdoor kan verzuim snel in goede banen worden geleid. De casemanager overlegt met de leidinggevende, de werknemer en met de bedrijfsarts. Wij leveren u effectief maatwerk door optimale samenwerking met onze mensen. Samen met de leidinggevende gaat de casemanager aan de slag om alle aspecten die leiden tot herstel in kaart te brengen. Gezamenlijk worden de beslissingen genomen die tot een volledige werkhervatting zullen leiden.Hierdoor kunnen wij u loonschade reduceren of helemaal voorkomen.

 

Preventie

Wilt u de focus op verzuimmanagement verleggen naar preventie? Ook in deze situatie stellen wij graag onze kennis beschikbaar. We kijken anders. Deze andere kijk resulteert in de ontwikkeling van een strategie waarbij het verzuim niet alleen structureel wordt teruggedrongen, maar uw weer een vitale werknemer krijgt met plezier in het werk.

Vink Support
Huizen
T: 06 12 30 35 30
E: info@vinksupport.nl


Lettergrootte

a a a