Vink Support

 

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) zijn arbeidsrisico’s die stress veroorzaken zoals werkdruk, agressie, geweld, pesten, discriminiatie en (sexuele) intimidatie. Van alle arbeidsrisico’s die werkstress veroorzaken is werkdruk de meest voorkomende, gerapporteerd door zowel werkgever als werknemer. Ook de thuissituatie speelt een rol. Disbalans tussen werk en prive is ook een belangrijke oorzaak voor psychisch verzuim.

 

Wat maakt dat sommige mensen nooit verzuimen en anderen bij een verkoudheid zich afmelden? Verzuim is een keuze. Wij benaderen verzuim dan ook door middel van de gedragsgerichte aanpak deze gaat uit van het volgende: verzuim is gedrag, gedrag is een keuze, keuzes kunnen (en mogen) worden beinvloed. De Wet Verbetering Poortwachter is een gedragsgerichte aanpak: de Wet concentreert zich niet zozeer op de klachten, niet de belemmeringen maar de mogelijkheden staan centraal.


Verzuim oplossen doen we samen. De leidinggevende, de medewerker, de casemanager en de bedrijfsarts spelen hierin een rol. Onze casemanagers zijn gespecialiseerd in het oplossen van verzuim, met name psychisch verzuim. Naast de opleiding voor casemanager 'Regie op Verzuim' zijn ze ook opgeleid als coach en mediator. Deze combinatie zorgt ervoor dat de medewerker snel weer kan gaan re-integreren. Ook de leiddinggevende kan tijdens dit proces leren hoe hij/zij de medewerker optimaal kan begeleiden. 

 


Vink Support
Huizen
T: 06 12 30 35 30
E: info@vinksupport.nl


Lettergrootte

a a a